O nás

Táto vinárska dvojica sa zamerala jednoznačne na kvalitu
a to nielen v pivnici, ale aj vo vinici.

Bohumil Dubovský a Miloš Grančič pochádzajú z vinárskych rodín. Starí rodičia pána
Dubovského mali už pred prvou svetovou vojnou krásny, takmer hektárový terasový
vinohrad nad Svätým Jurom. V časoch združstevňovania im bol odobratý a ako náhradu
dostali iný, ale na veľmi ťažko dostupnom mieste.

Napriek tomu za niekoľko rokov
aj na takejto polohe dokázali vypestovať kvalitné hrozno. Predkovia Miloša Grančiča boli tiež
spojení s vínom, čo dokladujú aj historické záznamy až z roku 1740. Na Slovensku nie je veľa
vinárstiev, ktoré by mali tak hlboké vinohradnícke a vinárske korene.

Miloš s Bohušom sa poznali už od detstva, v neskoršom veku ich spojilo hlavne víno. V roku 2003
sa rozhodli, že skúsia urobiť niekoľko sto litrov vína spolu. Víno sa podarilo, a tak v nasledujúcom
roku zvýšili produkciu. Nakoniec sa v roku 2005 rozhodli založiť si spoločné vinárstvo. Základom ich
stratégie bolo robiť víno iba z hrozna dopestovaného vo Svätom Jure. Všetko svoje úsilie preto venovali
rozvoju vinohradov. Doteraz sa im podarilo získať dvanásť hektárov parciel v okolí Svätého Jura.
Časť z nich vlastnia, zvyšok si prenajímajú. Časom zistili, že modrým odrodám predsa len vyhovuje
trochu teplejšie podnebie, preto odrody Dunaj a Cabernet Sauvignon nakupujú zo Svodína.