Vinohrady Dubovský & Grančič, Svätý Jur

O NÁS

NÁŠ PRÍBEH

Náš život je víno

Motto, heslo, filozofia ………

 

Vinohradnícka história oboch našich rodín siaha až do roku 1677, kedy sa narodil prapraprastarý otec prababky Grančičovej. Tá sa v roku 1921 vydala za Jána Grančiča, čím sa spojili dva takmer bezvýznamné ale pracovité rody. Dnes sme 8. generácia vychádzajúca z tejto tradície. 

Predkovia Bohumila Dubovského (rodina Fialová) mali už v 19. storočí takmer hektárový vinohrad nad Svätým Jurom.

Poznali sme sa už od detstva, no víno nás spojilo až v neskoršom veku. V roku 2003 sme sa rozhodli, že začneme spoločne obrábať prvé vinohrady a že skúsime urobiť niekoľko sto litrov vína. Víno sa nám podarilo – Müller Thurgau získal dokonca na Svätojurskej výstave vína Šampióna, a tak sme v nasledujúcom roku  zvýšili produkciu.

V roku 2005 sme spoločne nafľašovali prvé víno pod značkou Dubovský a Grančič.

Všetko úsilie venujeme rozvoju vinohradov. Doteraz sa nám podarilo získať takmer 12 ha vlastných alebo prenajatých vinohradov vo Svätom Jure. Dlhodobé priateľstvo so Štefanom Šimonkom zo Svodína vyústilo do takmer familiárnej spolupráce. Štefan pre nás pestuje vo Svodíne hrozno na 4 ha vinohradov.

Vinárstvo Dubovský & Grančič, Svätý Jur

O NÁS

OCENENIA

Location

2020

1.1.2020

Location

202011

2.2.2020

O NÁS

NAŠE VINOHRADY

Základom našej stratégie je robiť víno iba z hrozna dopestovaného vo Svätom Jure. Všetko svoje úsilie preto venujeme rozvoju vinohradov. Doteraz sa nám podarilo získať dvanásť hektárov parciel v okolí Svätého Jura. Časť z nich vlastníme, zvyšok si prenajímame. Časom sme zistili, že modrým odrodám predsa len vyhovuje trochu teplejšie podnebie, preto odrody Dunaj a Cabernet Sauvignon nakupujeme zo Svodína.

Vinohrady Dubovský & Grančič, Svätý Jur

Táto stranka je určená pre uživateľov nad 18 rokov.

Máte viac ako 18 rokov?